ทางเราปกป้องคุณ

เครื่องตัดไฟเบอรรุ่น์F-PของBODOR เที่ยบกับF F-Pเพิ่มป้อนกันแก้วที่ป้อนกันแสงเลเซอร์ขั้นสูงอยู่ในด้านซ้ายและด้านหน้า ด้านที่หลือใช้โลหะแผ่นมาปิดไว้ เผื่อคนงานกานดำ เนินงานผิดพลาดแล้วก้เครื่งทำ ร้ายร่างกายคนงาน

น้นความสะดวกคนงานและเครื่อง

รุ่น์F-Pเปิดประตูด้านซ้ายและด้านหน้า ถ้าเปิดด้านซ้ายทำให้วางวัสดุได้สะดวก ถ้าเป้ดด้านหน้าทกำ ให้คนงานไปปรับได้สะดวก

สะดวก รวดเร็ว และง่าย

เครื่องตัดไฟเบอรรุ่น์F-P ใช้หลายโมดูลการประกอบปก แบ่งบรรจุภัณฑ์ เผื่อในการขนส่งทำ ให้เครื่องเสีย นอกจากนั้นยังติดตั้งเครื่องได้สะดวก รวดเร็ว และง่าย

ปลอดภาย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รุ่น์F-PกับFใช้วิธีละบายควนด้านหล้ง และละบายออกๆปข้างนอก ลดมลพิษในอาคาน

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

Model F3015P
Working Area 3000x1500mm
Laser Output Power 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w
X/Y-axis positioning accuracy 0.03mm
X/Y-axis repositioning accuracy 0.02mm
X/Y-axis max.moving speed 100m/min

การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ใช้ในป้ายโฆษณา โครงสร้างของแผ่นโลหะ การผลิตตู้ไฟฟ้าHv / lv ชิ้นส่วนเครื่องจักรสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว รถยน เครื่องจักร ลิฟต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ขดลวดสปิงแผ่น เป็นต้น

วัสดุที่ใช้

ใช้ในตัดเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง และ วัสดุโลหะอัลลอยด์

ติดต่อเรา

วีดีโอ

No.1299, Xinluo Ave Hi-tech Zone Jinan, Shandong, China

Privacy Statement

© 2017 BODOR