ประหยัดแรงงาน

P-T ใช้การออกแบบประตูบานเลื่อน ลดแรงงาน และลดความเสียหายให้กับเครื่อง